Katalog przedsiębiorstw z sektora elektromobilności

Nazwa firmy

Zakres działalności

Województwo

Formularz zgłoszeniowy

do projektu Polski Atlas Elektromobilności

Nazwa firmy

Branża

Zakres działalności

NIP

REGON

KRS

Dane teleadresowe - korespondencyjne

Ulica

Numer budynku

Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Województwo

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Strona www

Profil działalności firmy

Uzupełnienie opisu w wersji angielskiej jest obowiązkowe.

Wersja polska

Maksymalnie 500 znaków

English version

Max 500 characters

Oferta firmy

Uzupełnienie opisu w wersji angielskiej jest obowiązkowe.

Wersja polska

Maksymalnie 500 znaków

English version

Max 500 characters

Pliki

Zgłoszenie wymaga załączenia logotypu firmy oraz zdjęć produktów lub siedziby firmy (maks. 3 zdjęcia),
które zostaną wykorzystane w Polskim Atlasie Elektromobilności

Logotyp powinien być załączony w formie pliku graficznego: .svg, .png lub .jpg. Prosimy o załąanie logotypów bez marginesów. 

Załącz logotyp

Zdjęcia produktów / siedziby firmy

– Prosimy o załączenie zdjęć o rozmiarze do 250KB

– Minimalna szerokość: 900px

– Układ zdjęć: poziomy

– Pierwsze załączone zdjęcie będzie obrazem głównym

Załącz zdjęcia

Dane kontaktowe osoby składającej wniosek

Zgłoszenie wymaga podania danych kontaktowych do osoby wypełniającej formularz w celu ewentualnego uzupełnienia lub poprawienia treści zgłoszenia.

Imię

Nazwisko

Telefon kontaktowy

E-mail

Wyślij formularz