Katalog przedsiębiorstw z sektora elektromobilności

Nazwa firmy

Zakres działalności

Województwo

O projekcie

Realizacja
Atlas Elektromobilności jest realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), we współpracy z Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), Związkiem Dealerów Samochodów (ZDS) oraz Stowarzyszeniem Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM).
Cel projektu
Celem projektu jest stworzenie kompleksowego repozytorium firm i udostępnienie go uczestnikom rynku elektromobilności w Polsce. Projekt ma również promować polski potencjał gospodarczy w obszarze e-mobility, zapewniając dostęp zagranicznym podmiotom do informacji o konkretnych produktach i usługach, realizowanych w Polsce.
Do kogo kierujemy projekt?
Czekamy na zgłoszenia małych, średnich i dużych firm z całego łańcucha wartości w elektromobilności – prowadzących działalność związaną z produkcją, sprzedażą lub obsługą pojazdów zelektryfikowanych (BEV, FCEV, PHEV, HEV) albo infrastruktury ładowania, jak również świadczących usługi, których odbiorcą może być sektor elektromobilności lub klient indywidualny. Warunkiem jest prowadzenie działalności na terenie RP.
Formuła projektu
Zgłoszenia i udział w projekcie są darmowe. Utworzone wizytówki firm będą publikowane na stronie atlaselektromobilnosci.pl, której witryna będzie również dostępna w języku angielskim. PSPA przygotuje także specjalne drukowane wydanie „Polskiego Atlasu Elektromobilności”, które będzie nieodpłatnie rozdawane uczestnikom wydarzeń lokalnych oraz międzynarodowych.
Wsparcie | Kontakt
W przypadku dodatkowych pytań lub uwag dotyczących zawartości katalogu prosimy o kontakt mailowy na adres:
[email protected]